Kam na strednú školu 2023/2024 - Kariéra | moje Zamky
Aktuálna téma: Kam na strednú školu 2023/2024

Po období, kedy sme riešili tému prípravy Vianoc, kúpu darčekov, nových dekorácií nastalo pre mnohých rodičov obdobie, kedy sa treba reálne zamyslieť, kam umiestniť svoju ratolesť na strednú školu.

Po období, kedy sme riešili tému prípravy Vianoc, kúpu darčekov, nových dekorácií nastalo pre mnohých rodičov obdobie, kedy sa treba reálne zamyslieť, kam umiestniť svoju ratolesť na strednú školu.

Ako sa rozhodnúť...
Správne rozhodnutie nie je jednoduchá záležitosť. Treba v každom prípade prihliadať na individuálne schopnosti každého jednotlivca. O odbornú pomoc môžete požiadať aj súčasného vášho výchovného poradcu, ktorý pracuje na každej škole, resp. terajšieho triedneho učiteľa vášho dieťaťa alebo sa môžete obrátiť priamo na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva.

Aké sú možnosti?

UKONĆENÝ 9. ROČNÍK:

  • gymnázium
  • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné,5-ročné štúdium)
  • gymnázium (5-ročné štúdium)

Všetky stredné školy poskytujú žiakom nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie. Pripravujú absolventov na výkon povolania a činnosti v hospodárstve, správe, kultúre, umení...zároveň pripravujú študentov na štúdium na vysokých školách.

UKONČENÝ 8. ROČNÍK:

  • gymnázium (bilingválne 5 – ročné štúdium)
  • obchodná akadémia (bilingválne 5 – ročné štúdium)

UKONČENÝ 5. ROČNÍK: gymnázium (8- ročné štúdium)
Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu môžu byť prijatí uchádzači len do prvého ročníka.

Termíny

Do 20. marca treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory rovnaký. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch.

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Rozhodnutie o prijatí

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok