hľadať

Zaujalo nás


viac  
Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - rozvíjaj svoj talent

dátum pridania: 12.10.21-09:09

Patríš medzi žiakov, ktorých baví fotografovanie, výtvarné umenie či grafický dizajn? Hľadáš strednú školu, ktorá ti pomôže posunúť tvoj talent na vyšší level? Súkromná škola umeleckého priemyslu v Nitre je tou správnou voľbou pre Teba!

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - miesto tvorivosti a kreativity

Svoju činnosť začala ako Súkromná stredná umelecká škola v roku 2010. Škola ponúkla záujemcom študijné odbory, ktoré v Nitre dlhodobo chýbali. Zriaďovateľom školy je Škola dizajnu, s.r.o.. Prioritným cieľom pri zakladaní školy bolo ponúknuť talentovaným žiakom umeleckú strednú školu a tiež ambícia podieľať sa tým na rozvíjaní kvalitného stredoškolského umeleckého vzdelávania v Nitrianskom kraji.

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre
Desať rokov pôsobenia školy a úspešnosť uplatňovania absolventov školy na trhu práce a na vysokých školách preukazuje, že zriadenie strednej školy s umeleckým zameraním v Nitre bolo správne rozhodnutie.

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14 v Nitre - systém vzdelávania

sukromna skola umeleckeho priemyslu nitra primacky


Vyučovanie v našej škole prebieha v skupinách, v ktorých je maximálne 8 žiakov, čo zaručuje úzky kontakt žiaka s pedagógom. Naši žiaci sú podporovaní v aktivitách pravidelnými odbornými exkurziami do galérii, múzeí umenia, organizovaním výstav prác žiakov, účasťou na mestských a nadačných akciách a rôznych iných udalostiach.

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre
Súkromná škola umeleckého priemyslu v Nitre ponúka:

 • 
ľudský prístup
 • 
odbornosť

 • profesionalitu

 • školu rodinného typu
 • 
tvorivé a inšpiratívne študijné prostredie v budove Veľkého seminára v historickom centre Nitry
 • 
kvalifikovaný učiteľský zbor s pedagogickými a umeleckými skúsenosťami

 • otvorenú školu pre záujemcov o odborné umelecké vzdelávanie


Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - študijné odbory


Odborné stredoškolské štúdium je štvorročné. Štúdium sa ukončuje maturitou. Absolventi štúdia sú pripravení na prax v rámci vyštudovaného odboru, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách vo výtvarných smerov, resp. pedagogickej oblasti.

súkromná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre

Ponúkané odbory:


 • Grafický dizajn

 • Propagačné výtvarníctvo

 • Fotografický dizajn

 • Dizajn interiéru

 • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na maľbu
 • Obrazová a zvuková tvorba so zameraním na virtuálnu grafiku

fotograficky dizajn studium nitra


Grafický dizajnV procese štúdia sa žiak oboznamuje s klasickými výtvarnými a grafickými technikami a kultivuje svoj vlastný výtvarný názor a myslenie. Teoretické poznatky si overuje  pri reálnych praktických zadaniach a zároveň získava zručnosti v práci s grafickým softvérom.
Absolvent študijného odboru grafický dizajn sa vie orientovať v súčasnom umeleckom dianí s akcentom na grafický dizajn. Je schopný koncepčnej práce, vie nachádzať originálne invenčné riešenia a dokáže voliť vhodné postupy pri finalizácii úloh, akými sú návrhy tlačovín, plagátov alebo náročnejšie tematické celky - dizajn manuály, portfólia, knihy, webstránky, orientačné systémy, reklamné kampane, vizuálnu stránku aplikácií a pod.

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajn

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajnsúkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajn

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajn

grafik súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajngraficka skolagraficky dizajn studium nitraFotografický dizajn
V odbore fotografia sa žiaci učia predovšetkým kreatívne a tvorivo myslieť prostredníctvom jednej z výtvarných disciplín, ktorou je fotografia a zároveň ich vybavíme všetkými zručnosťami profesionálneho fotografa tak, aby mohli ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa zaradiť na trhu práce, predovšetkým v kreatívnom priemysle.

fotograficky dizajn studium nitra

fotograficky dizajn studium nitrafotograficky dizajn studium nitra

fotograficky dizajn studium nitra

Propagačné výtvarníctvo
Na odbore propagačné výtvarníctvo sa žiaci špecializujú na samostatné, kreatívne zvládnutie výtvarného prejavu. Počas štúdia postupne prechádzajú tvorbou v klasických výtvarných postupoch ako je kresba, maľba, navrhovanie dizajnových, úžitkových a propagačných predmetov, až po prácu s digitálnymi médiami vo forme intermediálnych inštalácii a objektov s využitím videa.
Absolventi propagačného výtvarníctva sú zorientovaní v aktuálnych trendoch vo výtvarnej tvorbe, pripravený tieto poznatky rozvíjať na vysokých školách výtvarného smerovania, alebo na samostatnú činnosť v reklamnej tvorbe či dizajnových štúdiách.

propagacne vytvarnictvo studium nitra

propagacne vytvarnictvo studium nitra

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - bonusy pre našich žiakov
Našim žiakom ponúkame stravovanie v priestoroch školy, internát cca 20 min. od školy, možnosť vykonať si vodičský preukaz s príspevkom od školy, ale aj tanečný kurz zadarmo vo štvrtom ročníku a sociálny a motivačný program pre žiakov

  

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre


Samova 14, 949 01 Nitra
www.ssusnitra.sk
+421 37/ 642 29 03
+421 902/ 099 002
+421 905/ 641803
e-mail: info@ssupnitra.sk
instagram: skola_dizajnu_nitra
Facebook: Škola dizajnu Nitra
 

Pozrite si kreatívne video z kradnutia trednej knihy SSUŠ Nitra:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!